Lớp luyện thi DELF

Khóa học này giúp bạn rèn luyện phương pháp làm bài thi DELF để sẵn sàng cho ngày thi và tăng khả năng thành công của bạn.

Trình độ : từ trình độ cho người mới học đến trình độ sơ cấp (A2, B1 và B2 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ châu Âu CECR)

Thời lượng và thời gian học: 2 loại lớp

  • Lớp 3 buổi mỗi tuần
  • Lớp 2 buổi mỗi tuần

Phương pháp giảng dạy và công cụ sư phạm : Khóa học này sẽ giúp bạn :

  • làm quen với các loại bài thi,
  • hiểu được cách đánh giá bài thi
  • rèn luyện để tăng khả năng thành công

Bạn sẽ được học với một giáo viên người Pháp chuyên luyện DELF.

Lịch khai giảng

Khóa mới khai giảng ngày: 19.03.2018
Giá ưu đãi áp dụng hết ngày: 10.03.2018
Kiểm tra trình độ từ ngày 03.03.2018

Lớp luyện thi DALF

Khóa học này giúp bạn rèn luyện phương pháp làm bài thi DALF để sẵn sàng cho ngày thi và tăng cơ hội thành công của bạn.

Trình độ : Trình độ cao cấp (C1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ châu Âu CECR)

Thời lượng và thời gian học : mỗi tuần 2 buổi (tối)

Phương pháp giảng dạy và công cụ sư phạm : Khóa học này sẽ giúp bạn :

  • làm quen với các loại bài thi,
  • hiểu được cách đánh giá bài thi
  • rèn luyện để tăng khả năng thành công

Bạn sẽ được học với một giáo viên Pháp chuyên luyện DALF.

Lịch khai giảng

Khóa mới khai giảng ngày: 19.03.2018
Giá ưu đãi áp dụng hết ngày: 10.03.2018
Kiểm tra trình độ từ ngày 03.03.2018

Tùy vào số lượng học viên đăng ký cho từng giờ học, học viên của các độ tuổi khác nhau có thể được sắp xếp học cùng lớp.