Khóa học tiếng Việt sẽ giúp người nước ngoài có thể giao tiếp cơ bản trong cuộc sống thường nhật và hòa nhập tốt hơn vào thực tế ở Việt Nam.

Trình độ :  Cho người mới bắt đầu.

Thời lượng và thời gian học : mỗi tuần 2 buổi

Phương pháp giảng dạy và công cụ sư phạm :  Học viên sẽ học theo nhóm nhỏ với giáo viên người Việt nói tiếng Pháp.

Capture