Bạn muốn làm việc, kết bạn, du lịch,… bằng tiếng Pháp? Chuyện nhỏ !

Một khóa học tiếng Pháp đặc biệt hứa hẹn đáp ứng nhu cầu của tất cả những bạn muốn cải thiện vốn tiếng Pháp trong môi trường công việc hay mong muốn làm việc trong một môi trường pháp ngữ.

Một khóa học lý tưởng dành cho :

  • Các bạn sinh viên muốn trang bị kiến thức để ứng dụng trong công việc
  • Các bạn đã tốt nghiệp, đang đi làm hay tiếp tục học cao học, muốn hòa nhập tốt hơn vào một môi trường làm việc pháp ngữ cũng như đa quốc gia

Thời gian khóa học : 42 giờ/14 tuần

Tiến độ khóa học : 1.5h/1 buổi, 2 buổi / 1 tuần

Học tại L’Espace – 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Liên hệ và đăng ký học tại đây.