Lớp luyện thi DELF

Mục tiêu và nội dung : Khóa học này giúp bạn rèn luyện phương pháp làm bài thi DELF để sẵn sàng cho ngày thi và tăng cơ hội thành công của bạn.

Trình độ : từ trình độ cho người mới học đến trình độ sơ cấp (A2, B1 và B2 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ châu Âu CECR)

Tần suất và thời gian : 2 dạng lớp (sáng, chiều hoặc tối)

  • Lớp học 3 buổi mỗi tuần
  • Lớp học 2 buổi mỗi tuần

Phương pháp giảng dạy và giáo cụ : Khóa học này sẽ giúp bạn :

  • làm quen với các loại bài thi
  • hiểu được cách đánh giá bài thi của bạn
  • rèn luyện để tăng cơ hội thành công của mình.

Bạn sẽ được học với một giáo viên Pháp chuyên luyện DELF.

Lịch khai giảng :

Khóa mới khai giảng ngày: 19.03.2018
Giá ưu đãi áp dụng hết ngày: 10.03.2018
Kiểm tra trình độ từ ngày 03.03.2018

Lớp luyện thi DALF

Mục tiêu và nội dung : Khóa học này giúp bạn rèn luyện phương pháp làm bài thi DALF để sẵn sàng cho ngày thi và tăng cơ hội thành công của bạn.

Các trình độ : Trình độ cao cấp (C1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ châu Âu CECR)

Tần suất và thời gian : mỗi tuần 2 buổi (tối)

Phương pháp giảng dạy và giáo cụ : Khóa học này sẽ giúp bạn :

  • làm quen với các loại bài thi
  • hiểu được cách đánh giá bài thi của bạn
  • rèn luyện để tăng cơ hội thành công của mình.

Bạn sẽ được học với một giáo viên Pháp chuyên luyện DALF.

Lịch khai giảng :

Khóa mới khai giảng ngày: 19.03.2018
Giá ưu đãi áp dụng hết ngày: 10.03.2018
Kiểm tra trình độ từ ngày 03.03.2018

Tùy vào số lượng học viên đăng ký cho từng giờ học, học viên của các độ tuổi khác nhau có thể được sắp xếp học cùng lớp.

Capture