Lớp luyện nói

Khóa học này nhằm củng cố và phát triển kỹ năng nói của bạn. Bạn sẽ có thể hiểu, nói và trao đổi tốt hơn bằng tiếng Pháp. Lớp học này rất hữu ích nếu bạn chuẩn bị thi nói để lấy bằng DELF.

Trình độ: từ trình độ cho người mới học đến trình độ trung cấp (A1, A2 và B1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ châu Âu CECR)

Thời lượng và thời gian học: mỗi tuần 3 buổi (sáng hoặc chiều)

Phương pháp giảng dạy và công cụ sư phạm: Các bạn sẽ được hòa mình vào môi trường Pháp ngữ, theo nhóm nhỏ để nói chuyện và trao đổi về những đề tài vô cùng thú vị. Hơn một nửa số buổi học do giáo viên Pháp giảng dạy! Sau khóa học này, bạn sẽ giao tiếp bằng tiếng Pháp trôi chảy, cải thiện phần phát âm và kỹ năng nghe hiểu.

Lịch khai giảng :

Khóa mới khai giảng ngày: 19.03.2018
Giá ưu đãi áp dụng hết ngày: 10.03.2018
Kiểm tra trình độ từ ngày 03.03.2018

Lớp đàm thoại

Bạn đã nói tốt tiếng Pháp ? Bạn đang tìm một lớp đàm thoại để duy trì vốn tiếng Pháp của bạn và để có dịp giao tiếp bằng tiếng Pháp mỗi tuần một lần ? Khóa học này là dành cho bạn.

Yêu cầu đầu vào: từ trình độ trung cấp đến cao cấp (kỹ năng nói đạt B2+ hoặc C1)

Thời lượng và thời gian học: mỗi tuần 1 buổi

Phương pháp giảng dạy và công cụ sư phạm: Đàm thoại và thảo luận về những chủ đề văn hóa, liên văn hóa hoặc thời sự đang được quan tâm. Bạn sẽ thuyết trình về các chủ đề khác nhau để hoàn thiện khả năng diễn đạt bằng tiếng Pháp của mình.

Lịch khai giảng :

Khóa mới khai giảng ngày: 19.03.2018
Giá ưu đãi áp dụng hết ngày: 10.03.2018
Kiểm tra trình độ từ ngày 03.03.2018

Tùy vào số lượng học viên đăng ký cho từng giờ học, học viên của các độ tuổi khác nhau có thể được sắp xếp học cùng lớp.

Capture