Lớp thực hành nói

Khóa học này nhằm củng cố và phát triển kỹ năng nói của bạn. Bạn sẽ có thể hiểu, nói và trao đổi tốt hơn bằng tiếng Pháp. Lớp học này rất hữu ích nếu bạn chuẩn bị thi nói để lấy bằng DELF.

Trình độ : từ trình độ cơ sở đến trình độ trung cấp (A1, A2 và B1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ châu Âu CECR)

Thời lượng và thời gian học : mỗi tuần 3 buổi (sáng hoặc chiều)

Phương pháp giảng dạy và công cụ sư phạm : Các bạn sẽ được hòa mình vào môi trường Pháp ngữ, theo nhóm nhỏ để nói chuyện và trao đổi về những đề tài vô cùng thú vị. Hơn một nửa số buổi học do giáo viên Pháp giảng dạy! Sau khóa học này, bạn sẽ giao tiếp bằng tiếng Pháp trôi chảy, cải thiện phần phát âm và kỹ năng nghe hiểu.

Lịch khai giảng

Khóa mới khai giảng ngày: 06.02.2017
Giá ưu đãi áp dụng hết ngày: 18.01.2017
Kiểm tra trình độ từ ngày 24.12.2016

Luyện thi DELF Junior

Khóa học này giúp bạn rèn luyện phương pháp làm bài thi DELF để sẵn sàng cho ngày thi và tăng khả năng thành công của bạn.

Trình độ : trình độ (A2, B1 và B2 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ châu Âu CECR)

Thời lượng và thời gian học : mỗi tuần 3 buổi (buổi sáng hoặc buổi chiều)

Phương pháp giảng dạy và công cụ sư phạm : Khóa học này sẽ giúp bạn :

  • làm quen với các loại bài thi,
  • hiểu cách đánh giá bài thi của bạn
  • rèn luyện để tăng khả năng thành công của mình.

Bạn sẽ được học với một giáo viên Pháp chuyên luyện DELF.

Lịch khai giảng

Khóa mới khai giảng ngày: 06.02.2017
Giá ưu đãi áp dụng hết ngày: 18.01.2017
Kiểm tra trình độ từ ngày 24.12.2016

Capture