thu-vien-Lespace-bo-sach-02

Thư viện đa phương tiện giới thiệu với bạn đọc một vốn tài liệu phong phú và đa dạng về nước Pháp đương đại, bao gồm :

 • 20 000 sách
 • 6 000 tài liệu nghe nhìn (CD, DVD, CD-ROM)
 • 28 xuất bản phẩm định kỳ dạng giấy
 • Thư viện số

Trong đó có :

 • 18 000 sách dành cho người lớn về nhiều lĩnh vực như văn học, triết học, chính trị, văn hoá, luật pháp, khoa học, nghệ thuật… Đặc biệt là sách được giải thưởng văn học ở Pháp được bổ sung hàng năm.
 • Gần 1 800 tài liệu là các giáo trình tiếng Pháp hiện đại đa phương tiện và sách được lựa chọn đặc biệt như bộ Dễ đọc (Lecture facile), truyện, tài liệu giới thiệu nước Pháp…phục vụ cho việc học tập và giảng dạy ngôn ngữ Pháp.
 • Hơn 2 000 DVD và CD-ROM đại diện cho nền điện ảnh Pháp qua các thời kỳ khác nhau, cổ điển và đương đại.
 • Hơn 800 CD âm nhạc, bài hát tiếng Pháp do các nghệ sĩ Pháp nổi tiếng nhất thể hiện và sách nói (livre lu).
 • 28 tạp chí giấy nhằm cung cấp thông tin thời sự, trau dồi văn hóa và giải trí.
 • Bộ sưu tập hơn 7 000 tài liệu (tiểu thuyết, tài liệu, truyện tranh, album, DVD và CD) chuyên dành cho các bạn đọc trẻ.

Danh mục trực tuyến : http://mediatheques-ifv.org

Danh mục trực tuyến này giúp bạn :

 • Tìm tài liệu
 • Biết tình trạng tài liệu đang có sẵn, đã bị mượn hay không được mượn
 • Đặt trước tài liệu đang có người khác mượn
 • Tra cứu tài khoản cá nhân, gia hạn tài liệu đang mượn

Để kết nối và truy cập tài khoản của bạn :

 • Tên đăng nhập của bạn : chính là số thẻ thư viện gồm 6 chữ số, dưới phần mã vạch ở mặt sau thẻ thành viên.
 • Mật khẩu : trong lần đăng nhập đầu tiên, mật khẩu gồm 4 chữ đầu của họ bạn viết hoa + năm sinh của bạn. Nếu họ của bạn ngắn hơn 4 chữ, thì mật khẩu gồm 2 hoặc 3 chữ đó viết hoa + năm sinh của bạn.

Mật khẩu của bạn gồm 8 kí tự (4 chữ đầu tiên của họ được viết hoa và năm sinh của bạn)