Để đăng kí, bạn vui lòng đến thư viện và mang theo các giấy tờ sau :

 • Chứng minh thư nhân dân
 • Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ chứng minh bạn là người về hưu hoặc giáo viên tiếng  Pháp  để được hưởng mức phí ưu đãi

Lệ phí đăng ký (thẻ trị giá 12 tháng) :

 • 800 000 vnd : lệ phí
 • 400 000 vnd : lệ phí ưu đãi (học sinh, sinh viên, người về hưu, giáo viên dạy tiếng Pháp – xuất trình giấy tờ tùy thân)
 • 2 250 000 vnd : thẻ gia đình

MỚI !
Lệ phí đăng ký (thẻ trị giá 3 tháng)

 • 300 000 vnd : lệ phí

Miễn phí làm thẻ cho học viên của Trường tiếng của L’Espace.

Mức phí đăng kí hàng năm:

 • Thẻ thông thường:    750 000 VND
 • Thẻ ưu đãi:                400 000 VND
 • Thẻ gia đình:             2 100 000 VND

Quyền mượn:

 • 4 sách (trừ từ điển và các sách dán nhãn màu đỏ)
 • 2 tạp chí (trừ số tạp chí mới nhất)
 • 2 DVD/CD
 • Tài khoản miễn phí trên Culturethèque, thư viện số

Các tài liệu được mượn trong thời hạn 21 ngày.

Tài liệu đã mượn có thể được gia hạn tối đa 2 lần, trừ trường hợp tài liệu đó được đặt trước. Việc gia hạn thực hiện qua thư điện tử, điện thoại, tại thư viện hoặc trên danh mục tài liệu trực tuyến. Thao tác gia hạn phải được tiến hành muộn nhất vào ngày hẹn trả.

Thông tin cần biết:

 • Tờ đăng kí
 • Nội qui thư viện