Giờ mở cửa :

Từ thứ hai đến thứ sáu : 8h – 12h và 13h30 – 17h30

Liên hệ :

  • Địa chỉ :       01 Lê Hồng Phong – Huế
  • Điện thoại : (54) 3 82 26 78  / 3 82 08 72
  • Email: contacthue[at]www.institutfrancais-vietnam.com

Đường đến Viện Pháp tại Huế :

 

so-do-hue-02