XIN CHÀO !

Tiếng Pháp : phương tiện để đi đến thành công

Hoạt động từ năm 1991, Viện Pháp tại Huế  luôn tổ chức các lớp tiếng Pháp phù hợp với nhu cầu và trình độ của bạn.

Đến với chúng tôi, bạn sẽ được học với đội ngũ giáo viên Pháp và Việt Nam. Họ là những giáo viên chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn để cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng giảng dạy.

Phương pháp giảng dạy dựa theo những tiêu chí của Khung tham chiếu chung của Cộng đồng Châu Âu về chuẩn ngôn ngữ (CECRL) mà chúng tôi áp dụng sẽ cho phép bạn tiến bộ nhanh chóng trong việc học.

Trong lớp, giáo viên sẽ giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp nhằm tạo thói quen giao tiếp một cách tự nhiên.

Học tiếng Pháp tại Viện Pháp tai Huế là được học trong môi trường Pháp ngữ. Bạn sẽ dễ dàng sử dụng tiếng Pháp đúng theo ngữ cảnh.

Các khóa học tiếng Pháp tại Huế: