ky-thi-chung-chi-tieng-phap Bạn muốn xác nhận trình độ tiếng Pháp của mình bằng cách thi lấy bằng và các chứng chỉ chính thức ?

Bộ phận Khảo thí của Viện Pháp tại Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn các loại văn bằng và chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của các bạn:

Danh sách trung tâm được chỉ định tổ chức thi