Bằng DELF (Bằng tiếng Pháp cơ bản) và bằng DALF (Bằng tiếng Pháp chuyên sâu) là hai văn bằng chính thức và duy nhất được Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp. Bằng DELF và bằng DALF bao gồm 7 cấp độ độc lập và phù hợp với các cấp độ chung theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ). Viện Pháp tại Việt nam tổ chức thi lấy 3 loại bằng DELF và DALF:

 • Bằng DELF Prim : dành cho trẻ em từ 7 đến 12 tuổi.
 • Bằng DELF Junior : dành cho thanh thiếu niên từ 13 – 18 tuổi.
 • Bằng DELF Tous Publics: dành cho người lớn.
 • Bằng DELF Pro : dành cho công việc
 • Bằng DALF: dành cho người lớn.

van-bang-delf-dalf

.

10 LÝ DO ĐỂ THI LẤY BẰNG DELF/DALF:

 • Là những văn bằng chính thức, được thế giới công nhận
 • Do Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp để đánh giá trình độ tiếng Pháp cho các học viên mà tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ
 • Các văn bằng này bao gồm 6 cấp độ theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ (CECRL)
 • Các văn bằng này có giá trị cả đời
 • Là một chứng chỉ về khả năng tiếng Pháp
 • Đánh giá trình độ tiếng Pháp cho các cá nhân, học sinh, sinh viên đại học hoặc những người đã đi làm
 • Miễn kiểm tra ngôn ngữ để vào một trường đại học tại Pháp
 • Một « tín chỉ » quan trọng cho thí sinh khi đăng ký vào một trường đại học sử dụng tiếng Anh
 • Một công cụ không thể thiếu cho những người muốn nhập cư vào Canada
 • Cùng một bài thi áp dụng trên toàn thế giới : 400 000 thí sinh/năm trên 174 quốc gia

Tại sao bạn lại không tham gia?

ĐĂNG KÝ :

Để đăng ký, bạn đến một trong các Trung tâm tổ chức thi hoặc địa điểm đăng ký thi (theo danh sách trên đây). Bạn sẽ điền vào phiếu đăng ký, nộp kèm một bản copie chứng minh thư hoặc hộ chiếu và  lệ phí thi. Dưới đây là các phiếu đăng ký dự thi :

Kỳ thi DELF-DALF tous public vào tháng 9 tại TPHCM :
Để đăng ký, các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn này.

Thông tin cần biết : Lệ phí thi DELF – DALF 2017

Kết quả các kỳ thi DELF – DALF tại Hà Nội, Vinh, Lào Cao, Sapa :

 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF Prim tháng 12 năm 2017
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF – TP tháng 11 năm 2017
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF Junior tháng 10 năm 2017
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF Prim tháng 6 năm 2017
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF Junior tháng 5 năm 2017
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF – DALF TP tháng 5 năm 2017
 • Danh sách các thí sinh đỗ kì thi Delf Prim tháng 12 năm 2016
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi Delf Junior tháng 10 năm 2016
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF – DALF TP tháng 9 năm 2016
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF – DALF TP tháng 5 năm 2016
 • Danh sách các thí sinh đỗ kì thi Delf Junior tháng 5 năm 2016
 • Danh sách các thí sinh đỗ kì thi Delf Prim tháng 6 năm 2016
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF – TP tháng 9 năm 2015
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF Junior tháng 10 năm 2015
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF – TP tháng 11 năm 2015
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF Prim tháng 12 năm 2015

Kết quả các kỳ thi DELF – DALF tại TPHCM :

 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF – DALF TP tháng 9 năm 2017
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF – DALF TP tháng 11 năm 2016
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF – DALF TP tháng 9 năm 2016

Kết quả các kỳ thi DELF – DALF tại Huế :

 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF Prim tháng 12 năm 2017
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF – DALF TP tháng 11 năm 2017
 • Danh sách các thí sinh đỗ kỳ thi DELF Junior tháng 10 năm 2017