LỊCH THI DELF-DALF 2018 tại Việt Nam

DELF-DALF dành cho người lớn DELF Prim và Junior
Tháng 5/2018

Đăng ký từ 7 đến ngày 21 tháng 4/2018

12 tháng 5/2018  : DELF A1DALF C1
13 tháng 5/2018 : DELF B1


19 tháng 5/2018 : DELF A2DALF C2
20 tháng 5/2018 : DELF B2


Tháng 9/2018

Đăng ký từ 11 đến 25 tháng 8/2018

15 tháng 9/2018  : DELF A1DALF C1
16 tháng 9/2018 : DELF B1


22  tháng 9/2018 : DELF A2DALF C2
23  tháng 9/2018 : DELF B2


Tháng 11/2018

Đăng ký từ 6 đến 20 tháng 10/2018

10 tháng 11/2018  : DELF A1DALF C1
11 tháng 11/2018  : DELF B1


17  tháng 11/2018  :DELF A2DALF C2
18  tháng 11/2018  : DELF B2

Tháng 5/2018

Đăng ký từ  21 tháng 4 đến 5 tháng 5/2018

26 tháng 5/2018  : DELF A1B1 Junior
27 tháng 5/2018 : DELF A2B2 Junior


Tháng 6/2018

Đăng ký từ 17 đến 31 tháng 3/2018

9 tháng 6/2018 : DELF A1.1A2 Prim
10 tháng 6/2018 : DELF A1 Prim


Tháng 10/2018

Đăng ký từ 8 đến 22 tháng 9/2018

13 tháng 10/2018 : DELF A1B1 Junior
14 tháng 10/2018 : DELF A2B2 Junior 


Tháng 12/2018

Đăng ký từ 8 đến 22 tháng 9/2018

1 tháng 12/2018 : DELF A1.1A2 Prim
2 tháng 12/2018  : DELF A1 Prim

Lưu ý: Chỉ có Viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace tổ chức các kỳ thi. Đối với các trung tâm khác, xin vui lòng xem trên trang web sau :

www.ambafrance-vn.org/DELF-DALF

DELF PRO

Tháng 3/2018

Đăng ký từ 17 tháng 2 đến 3 tháng 3/2018

24 tháng 3/2018 : DELF A1B1

25 tháng 3/2018 : DELF A2B2

 

LỆ PHÍ THI DELF-DALF 2018

Lệ phí 2018

A1.1 680 000 VND
A1 680 000 VND
A2 790 000 VND
B1 1 050 000 VND
B2 1 580 000 VND
C1 1 790 000 VND
C2 1 950 000 VND

 

BIỂU GIÁ PHẠT 2018

Biểu giá phạt

A1.1 680 000 VND
A1 830 000 VND
A2 880 000 VND
B1 1 260 000 VND
B2 1 930 000 VND
C1 2 200 000 VND
C2 2 310 000 VND

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi sau thời hạn và dựa trên biểu phí hiện hành. Điều này không đồng nghĩa với việc có thể tự động đăng ký sau thời hạn. Việc đang ký sau thời hạn phải được sự đồng ý của người phụ trách trung tâm. Biểu giá này không áp dụng đối với kỳ thi DELF Prim mà chỉ được áp dụng với kỳ thi DELF Junior và DELF-DALF dành cho tất cả mọi người.

 

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM ĐƯỢC PHÉP TỔ CHỨC THI DELF-DALF VÀ THỜI ĐIỂM THI

Tại Việt Nam có 11 trung tâm thi DELF – DALF ở 8 tỉnh thành trong cả nước : Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Nha Trang, Vinh và Sapa – Lào Cai. Trong đó, chỉ có Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace tổ chức tất cả các kì thi. Để tìm hiểu thêm về các trung tâm và thời điểm thi ở mỗi nơi, bạn có thể  tham khảo thông tin chi tiết tại đây.