bang-tieng-phap-chuyen-nganh-phap-ly-b2

Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Phòng thương mại và công nghiệp Paris (CCIP) tổ chức kì thi lấy bằng tiếng Pháp chuyên ngành Luật trình độ B2. Bằng tiếng Pháp chuyên ngành Luật chứng nhận trình độ giao tiếp bằng tiếng Pháp trong các tình huống liên quan đến một hoạt  động nghề nghiệp trong môi trường pháp lý và do vậy sẽ là một lợi thế thực sự để :

  • Gửi hồ sơ xin học bổng du học Pháp.
  • Tìm một vị trí thực tập hoặc một việc làm.

Trình độ

Bằng tiếng Pháp chuyên ngành Luật trình độ B2 (DFP B2) thể hiện trình độ tiếng Pháp ở cấp độ B2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ (CECRL). Ở trình độ này, thí sinh có khả năng ứng dụng ngôn ngữ pháp lý hiệu quả, là công cụ để làm việc và có cách thể hiện ngôn ngữ như các luật sư nói tiếng Pháp.

Đối tượng

Bằng tiếng Pháp chuyên ngành Luật trình độ B2 (DFP B2) dành cho các thí sinh mà tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ. Dành cho những ai làm việc hoặc mong muốn làm việc với các luật sư nói tiếng Pháp và/hoặc làm các công việc có liên quan đến các văn bản pháp luật bằng tiếng Pháp.

Người sử dụng

  • Các doanh nghiệp hoặc tổ chức mong muốn đảm bảo các kỹ năng của người lao động hoặc người lao động trong tương lai có thể trao đổi bằng tiếng Pháp trong lĩnh vưc pháp luật.
  • Các sinh viên và/hoặc các cá nhân muốn có một giấy chứng nhận chính thức về khả năng tiếng Pháp của mình và/hoặc để có thêm một bằng cấp hoặc để có một bằng cấp phù hợp với thị trường, được nhiều doanh nghiệp công nhận.
  • Các trường học hoặc các trường đại học muốn xác nhận trình độ tiếng Pháp ngay khi kết thúc các khóa học chung hoặc các khóa học chuyên ngành.

Các kỹ năng được đánh giá

Ngoài các kiến thức mà tất cả những người làm việc liên quan đến pháp luật đều phải biết, đặc biệt là luật doanh nghiệp, mọi người đều phải có một văn hóa pháp luật chung. Bằng  DFP B2 còn đánh giá khả năng đọc hiểu, viết và khả năng diễn đạt bằng lời bằng cách nhấn mạnh vào các kỹ năng giao tiếp và chuyên môn, trong hầu hết các trường hợp, thông qua các công việc mô phỏng.

Các thể thức

Bằng tiếng Pháp chuyên ngành Luật B2 bao gồm 2 dạng bài thi :

  • Các bài thi viết do Phòng thương mại và công nghiệp (CCI)  Paris Ile-de-France ra đề và chấm taị Paris.
  • Bài thi nói sẽ do Trung tâm khảo thí tại địa phương ra đề và tổ chức thi.

Các thí sinh sẽ được thông báo một điểm chung cho các môn và điểm riêng cho từng bài thi để phản ánh khả năng ngôn ngữ của từng thí sinh.

Không có một cấp độ ưu tiên hay khóa đào tạo nào đòi hỏi cho cuộc thi.

Đăng ký

Hàng năm, các bài thi viết thường diễn ra vào tháng 4 và thi nói vào tháng 5. Đăng ký thi vào tháng 3. Các  bạn có thể thi tại Viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace và tại Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Lệ phí thi :

  • 2 triệu đồng cho những thí sinh đã học khóa tiếng Pháp – Pháp luật.
  • 2,4 triệu đồng cho những thí sinh không tham gia khóa học tiếng Pháp – Pháp luật.

Khóa học để chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng tiếng Pháp chuyên ngành Luật B2

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, các bạn có thể theo một khóa học chuẩn bị. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem khóa học tiếng Pháp chuyên ngành Pháp luật.