TCF là gì ?

Bài kiểm tra kiến thức tiếng Pháp (TCF) là một bài kiểm tra được công nhận và sử dụng ở các trường đại học Pháp để đánh giá trình độ của các thí sinh nước ngoài. Ở Việt Nam, Campus France tổ chức thi TCF, mỗi tháng một kì thi tại Hà Nội, và nhiều kì thi trong năm tại thành phố Hồ Chí Minh và Huế.

TCF là một bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ tiếng Pháp chung, được tính điểm, có giá trị trong 2 năm.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang web CIEP.

Ai cần thi TCF 

TCF là bài thi dành cho mọi người không ở trong các nước nói tiếng Pháp muốn đánh giá trình độ ngôn ngữ tiếng Pháp nhằm mục đích cá nhân, nghề nghiệp hay học tập.

Trong khuôn khổ quy trình Campus France, TCF là bắt buộc đối với mọi sinh viên thực hiện hồ sơ du học Pháp trừ các trường hợp được miễn.

Lịch thi

Hãy xem lịch thi :
http://www.vietnam.campusfrance.org/vi/page/l%E1%BB%8Bch-thi-tcf

Làm thế nào để đăng ký ?

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của Campus France Vietnam.