Bộ phận Truyền thông của Viện Pháp tại Việt Nam phụ trách việc liên hệ với báo đài để cung cấp mọi thông tin về các hoạt động văn hóa và hợp tác của Pháp tại Việt Nam.

Nếu bạn là phóng viên và muốn nhận các thông cáo báo chí của chúng tôi, bạn vui lòng điền thông tin vào mẫu đăng ký này và nhớ đừng quên đánh dấu vào ô « phóng viên » nằm gần cuối mẫu đăng ký.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chuyên viên phụ trách quan hệ báo đài ở từng văn phòng chi nhánh của chúng tôi :

Tại Hà Nội :
Nguyễn Thị Hồng – ĐT : 84-4 39 36 21 64 (432) nguyen.thi.hong[at]www.institutfrancais-vietnam.com

Tại Huế :
Nguyễn Bảo Quốc – ĐT : 84-54 382 26 78 nguyen.bao.quoc[at]www.institutfrancais-vietnam.com

Tại Đà Nẵng :
Nguyễn Bá Nam – ĐT : 84-511 381 82 70 nguyen.ba.nam[at]www.institutfrancais-vietnam.com

Tại TPHCM :
Trần Thị Như Nguyện – ĐT : 84-8 35 20 68 72 tran.thi.nhu.nguyen[at]www.institutfrancais-vietnam.com