Chào mừng bạn đến với website của Viện Pháp tại Việt Nam
« www.institutfrancais-vietnam.com »

Website « www.institutfrancais-vietnam.com »  được xây dựng với mục đích thông báo cho bạn biết về tất cả những hoạt động của Viện Pháp tại Việt nam, và rộng hơn là mọi hoạt động hợp tác, xúc tiến và quảng bá văn hóa Pháp và Pháp ngữ mà nước Pháp tiến hành tại Việt nam.

Từ hơn 20 năm nay, Viện Pháp tại Việt Nam là một trong những nhân tố quan trọng nhất của một chính sách hợp tác đầy tham vọng và năng động do Chính phủ Pháp thực hiện.

Hợp tác đại học, nghiên cứu và đào tạo là một trong những ưu tiên hàng đầu của Viện Pháp tại Việt nam : hoạt động của chúng tôi là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo thanh niên Việt Nam, mang tới Việt Nam một nền giáo dục chất lượng, khuyến khích giảng dạy tiếng Pháp, tư vấn và định hướng cho lớp thanh niên trẻ Việt Nam mong muốn học tập tại Pháp và giúp đỡ họ thông qua các chương trình học bổng hay đào tạo tại Pháp cũng như ở Việt Nam. Việc đào tạo này cũng được áp dụng trong các lĩnh vực đào tạo kỹ sư, y tế, pháp luật, quản lý, ngôn ngữ…

Thúc đẩy và quảng bá văn hóa Pháp là hệ quả tất yếu của những hành động trên đây. Các chương trình biểu diễn, chiếu phim, giới thiệu sách, hội thảo… cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa Pháp, và nói một cách rộng hơn là văn hóa Pháp ngữ. Các trường dạy tiếng của chúng tôi cho phép bạn có thể theo học tiếng Pháp ở mọi lứa tuổi.

Vì vậy, Viện Pháp tại Việt Nam, hiện có mặt tại nhiều thành phố trên cả nước (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế) luôn mang đến rất nhiều chương trình phong phú với nhiều hoạt động đa dạng.

Viện Pháp Việt Nam không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của công chúng Việt Nam, để luôn phát huy giá trị văn hóa và hiểu biết của người Pháp, và cũng để củng cố mối quan hệ sâu sắc giữa Pháp và Việt Nam, giữa người Pháp và người Việt Nam.

Viện Pháp tại Việt Nam cũng mong muốn sẽ là một không gian đa dạng văn hóa và là nơi để người Việt có thể thể hiện mình trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học…