Nhiệm vụ chính của văn phòng là quảng bá và tôn vinh sách pháp ngữ tại Việt Nam. Phòng Sách và Thư tịch đảm trách chương trình hội thảo – giới thiệu sách tại Viện Pháp và chương trình hỗ trợ xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh cho phép dịch và xuất bản tác phẩm của Pháp sang tiếng Việt.

Chương trình hội thảo – giới thiệu sách

Phòng Sách và Thư tịch tổ chức thường xuyên chương trình hội thảo – giới thiệu sách tại Viện Pháp, chủ yếu tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội và Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trinh đã trở thành những điểm hẹn không thể thiếu trong đời sống văn hóa Việt Nam, thực sự là những khoảnh khắc để cùng nhau chia sẻ hứng thú đọc sách, viết sách, tự do trao đổi và phát huy đa dạng văn hóa.

IMG_4264 hoi-thao-patrick-deville
Tọa đàm: Phóng viên chiến trường –
Những cái nhìn chéo – 04/2015
Gặp gỡ với Patrick Deville – 12/2013

Chương trình Hỗ trợ xuất bản

Từ hai mươi năm nay, văn phòng phối hợp với các nhà xuất bản của Việt Nam để thực thi chương trình hỗ trợ xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh. Chương trình đã giúp xuất bản sang tiếng Việt khoảng 450 đầu sách Pháp. Năm 2014, tám tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học, khoa học xã hội và nhân văn đã được hỗ trợ trong khuôn khổ này.

Các tác phẩm dịch rất cần thiết khi mà số người có khả năng đọc bằng tiếng Pháp ở Việt Nam còn chưa nhiều. Các tác phẩm dịch cho phép thu hút một lượng công chúng rộng rãi hơn và như vậy đáp ứng nhu cầu của độc giả Việt Nam vốn quan tâm và đặc biệt yêu thích văn chương Pháp.

Thông tin chương trình

Hội đồng xét duyệt hồ sơ mỗi năm một lần. Vui lòng xem hồ sơ đề nghị hỗ trợ xuất bản. Thời hạn nộp hồ sơ được ấn định vào ngày 30 tháng 4.

 

sach-dich-nhoc-nicolas-nhung-chuyen-chua-ke vien-phap-tai-viet-nam-sach-xa-hoi-dien-canh vien-phap-tai-viet-nam-sach-dung-khoc

 

Chương trình đào tạo dành cho nhà chuyên môn

Nhằm phát triển hợp tác văn hóa giữa Pháp và Việt Nam, đổi mới đội ngũ dịch giả trẻ và đẩy mạnh sự hiện diện của văn học Pháp, Trung tâm Sách Quốc gia phối hợp với Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình đào tạo dành cho dịch giả Việt Nam.

Chương trình do bốn chuyên gia văn học Pháp hướng dẫn, dành cho 15 dịch giả trẻ Việt Nam. Chương trình bao gồm mười ngày học dịch tại Hà Nội và trao đổi nghiệp vụ tại Paris. Chương trình bắt đầu vào tháng 9-2013 tại Hà Nội và kết thúc vào tháng 7-2014 tại Paris. Hai tác phẩm “Bão” của Jean-Marie Gustave Le Clézio và « Số phận Vũ trụ » của Trịnh Xuân Thuận vốn được dịch trong khuôn khổ chương trinh này, sẽ được công ty Nhã Nam và NXB Kim Đồng phát hành vào tháng 8-2015.