Hợp tác ngôn ngữ và giáo dục là một trong những định hướng ưu tiên của chính sách hợp tác của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Đại sứ quán Pháp/Viện Pháp tại Việt Nam tiến hành các hoạt động đã thống nhất với các cơ quan chính quyền của Việt Nam, chủ yếu là Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (Bộ GDĐT) và với các đối tác khác như Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Cơ quan Hợp tác Đại học Pháp ngữ (AUF) trong khuôn khổ các ưu tiên đã được Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp định hướng (MAEDI).

Phòng Hợp tác Ngôn ngữ và Giáo dục phát triển hoạt động trong các lĩnh vực sau :

  • Tài trợ trực tiếp và phát triển các lớp song ngữ (13 000 học sinh từ cấp tiểu học đến THPT), tiếng Pháp ngoại ngữ 2 hoặc tiếng Pháp chuyên (35 000 học sinh), với tổng số học sinh học tiếng Pháp là hơn 48 000 em.
  • Đào tạo ban đầu và đào tạo thường xuyên giáo viên Việt Nam dạy tiếng Pháp và giáo viên dạy các môn khoa học (Toán, lý) bằng tiếng Pháp.
  • Phát hành trang thiết bị, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy
  • Hỗ trợ giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành (cho Học viện Ngoại giao, sinh viên và giáo viên ngành du lịch, Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam).
  • Cử giáo viên bản ngữ đến các trường dạy học (Tình nguyện viên Quốc tế, Giáo viên tình nguyện của tổ chức Guilde du Raid, hợp tác Hội đồng Vùng Côtes d’Armor).Giúp đỡ các câu lạc bộ Pháp ngữcác dự án kết nghĩa.
  • Tham gia các sự kiện quảng bá tiếng Pháp và đa dạng hóa ngôn ngữ : Ngày ngôn ngữ châu âu, Ngày hội giáo viên song ngữ, đề xuất các buổi biểu diễn kịch nói, hội thảo và mời chuyên gia nói chuyện về các chuyên đề.
  • Theo dõi và bám sát hoạt động của các trường THPT của Pháp tại Hà Nội (trường Alexandre Yersin, 881 học sinh) và tại thành phố Hồ Chí Minh (trường THPT Marguerite Duras, 913 học sinh).

Để biết thêm thông tin về Hợp tác giáo dục và ngôn ngữ tại Việt Nam, mời bạn xem các trang thông tin sau: