Giảng dạy tiếng Pháp đồng nghĩa với giảng dạy chất lượng cao cho 48 500 học sinh học tiếng Pháp trong các trường, từ tuổi thiếu nhi cho đến khi đi làm. Hợp tác ngôn ngữ và giáo dục là một công cụ ưu tiên của nghành ngoại giao mang tính chất ảnh hưởng.

Điều tra về xã hội học ngôn ngữ :

Từ nhiều năm nay, giảng dạy tiếng Pháp là đối tượng thảo luận của giới giáo viên – nghiên cứu viên Việt Nam, nhưng vấn đề cần phải giải quyết đó là giảng dạy tiếng Pháp trong mối quan hệ gắn bó với những vấn đề xã hội học ngôn ngữ của đất nước ít khi được đề cập đến. Để giải quyết vấn đề này, một cuộc điều tra xã hội học Ngôn ngữ đã được tiến hành trên cơ sở phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Điều tra được thực hiện trên cả nước, giúp chúng ta hiểu rõ hơn đặc trưng và triển vọng của giảng dạy tiếng Pháp nhất là trong hệ thống trường phổ thông thậm chí cả ở trường đại học ở Việt Nam.

Đến thăm các trường song ngữ :

Đối thoại với giáo viên tiếng Pháp và trao đổi với phụ huynh học sinh là mặt chủ yếu trong hoạt động này của chúng tôi. Đại sứ quán Pháp/Viện Pháp tại Việt Nam thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân Pháp ngữ trong các trường học (hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh học sinh).

Thế hệ Pháp ngữ :

Hàng năm, Viện Pháp tại Paris tổ chức 1 chương trình dành cho học sinh THPT học tiếng Pháp song ngữ trên thế giới. Như vậy, mỗi năm sẽ có một học sinh trung học phổ thông Việt Nam được lựa chọn để tham gia chương trình này và sang Pháp gặp gỡ với các học sinh nói tiếng Pháp trẻ tuổi khác. Năm nay, chủ đề của chương trình là sự nóng lên của khí hậu gắn với sự kiện tổ chức hội nghị toàn cầu về khí hậu tại Paris vào tháng 12 năm 2015.

Tọa đàm chuyên môn :

Như mọi năm, các chương trình đào tạo mùa hè dành cho giáo viên các lớp song ngữ được tổ chức. Đổi mới trong cách thức tổ chức các khóa tập huấn năm 2015 là các buổi tọa đàm chuyên môn sẽ được tổ chức tại 6 địa phương (Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Tp Hồ Chí Minh và Cần Thơ) và sẽ cho phép tập hợp được giáo viên tất cả các cấp. Năm nay các vấn đề sẽ được đề cập đến là : những vấn đề trong thực hành nói một ngôn ngữ, sự liên kết qua lại giữa các ngôn ngữ mà học sinh học, những định hướng mới trong giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về Hợp tác giáo dục và ngôn ngữ tại Việt Nam, mời bạn xem các trang thông tin sau: