Hợp tác về lĩnh vực nghe nhìn của Pháp tại Việt Nam do Bộ phận nghe nhìn thuộc Viện Pháp tại Việt Nam điều phối. Bộ phận nghe nhìn gồm có tùy viên nghe nhìn khu vực, chịu trách nhiệm về hợp tác nghe nhìn của Pháp tại Việt Nam và 4 nước khác trong khu vực ASEAN : My-an-mar, Cam-pu-chia, Lào và Thái Lan và một trợ lý hợp tác nghe nhìn.

Ngoài việc quản lý lĩnh vực nghe nhìn và thông tin tới các chuyên gia cũng như các tổ chức của Pháp quan tâm tới Việt Nam, Bộ phận nghe nhìn còn hoạt động với hai mục đích sau :

1. Hỗ trợ các ngành công nghiệp văn hóa của Pháp
2. Góp phần phát triển lĩnh vực nghe nhìn của Việt Nam và hiện đại hóa công cụ thông tin đại chúng tại nước sở tại.

Dưới đây là một vài dòng ngắn ngọn giới thiệu về hoạt động cũng như các dự án do Bộ phận nghe nhìn tại Việt Nam  thực hiện trong những năm gần đây.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập các trang web của chúng tôi :

  • phap.fr/cinema
  • phap.fr/tech-medias
  • phap.fr/musiques

Một vài ví dụ về hoạt động hỗ trợ các ngành công nghiệp văn hóa của Pháp

1. Chương trình chiếu phim của Viện Pháp tại Việt Nam

Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức các buổi chiếu phim Pháp hàng tuần từ nhiều năm nay. Chương trình phim tại Hà Nội được chiếu lại tại TP Hồ Chí Minh và tại Huế.

Mục đích chính mà chương trình chiếu phim của Viện Pháp tại Việt Nam nhắm tới là nuôi dưỡng thị hiếu của công chúng đối với điện ảnh Pháp và duy trì sự hiện diện của điện ảnh Pháp tại một thị trường phức tạp. Chương trình chiếu phim sẽ sớm được phát triển tại Đà Nẵng. Tại Hà Nội, phòng chiếu được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu công nghệ số DCP.

2. Trình chiếu các phim Pháp tại các phòng chiếu thương mại

Bộ phận nghe nhìn giữ liên lạc thường xuyên với các nhà phân phối và các nhà khai thác phim Việt Nam, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra việc mua bán trên thị truờng phim quốc tế và thời điểm ra mắt các bộ phim. Bộ phận nghe nhìn điều phối hợp việc mua bán giữa hai bên với nhiều cơ chế hỗ trợ khác nhau dành cho điện ảnh Pháp bằng cách liên kết chặt chẽ với Unifrance Films và góp phần vào việc quảng bá phim khi phim được phát hành tại hệ thống rạp chiếu thương mại.

3. Hỗ trợ truyền hình Pháp

Cộng tác chặt chẽ với TVFI, Bộ phận nghe nhìn giữ liên lạc thường xuyên với các kênh truyền hình Việt Nam, nhất là vào thời điểm mua bán trên thị trường quốc tế về các chương trình truyền hình. Bộ phận nghe nhìn cũng thường xuyên liên lạc với các nhà khai thác truyền hình Pháp và hỗ trợ họ tại thị truờng Việt Nam.

Các nhà khai thác truyền hình Pháp có mặt ở Việt Nam bao gồm cả truyền hình công và truyền hình tư nhân:

– Kênh TV5MONDE được phát sóng rất đều đặn tại Việt Nam.

-Tập đoàn Canal Plus có mặt ở Việt Nam với gói truyền hình vệ tinh K+ (liên doanh với VTV)

4. Công nghiệp âm nhạc

Trong lĩnh vực công nghiệp thu âm đĩa và các chương trình âm nhạc, Tùy viên văn hóa và Tùy viên nghe nhìn làm việc cùng nhau và chia sẻ thông tin, tư vấn và liên hệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Pháp tại Việt Nam.

Một vài ví dụ về hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển nghe nhìn của Việt Nam

1. Lĩnh vực truyền hình/ phát thanh/ phương tiện thông tin mới

Từ 20 năm nay, hợp tác của Pháp trong lĩnh vực thông tin đại chúng tại Việt Nam chủ yếu thông qua các hoạt động của CFI – đơn vị trực thuộc Bộ ngoại giao và Phát triển quốc tế của Pháp trong lĩnh vực thông tin đại chúng.

Tập trung chủ yếu vào Đài truyền hình Việt Nam VTV từ năm 2010, đặc biệt là hợp tác của Pháp tập trung vào kênh truyền hình dành cho giới trẻ VTV6 năm 2013. Trong giai đoạn 2014-2015, CFI và Viện Pháp tại Việt Nam hướng tới các hoạt động của mình vào việc ra mắt kênh tin tức liên tục VTV 24.

2. Hỗ trợ Điện ảnh Việt Nam

Từ nhiều năm nay, Pháp hỗ trợ và tiếp sức cho phim độc lập Việt Nam thông qua nhiều liên hoan phim và chương trình giúp đỡ đồng sản xuất của Bộ ngoại giao và Phát triển quốc tế (Chương trình hỗ trợ  Điện ảnh Thế giới « Cinéma du Monde »). Bộ phận nghe nhìn điều phối các chương trình này bằng việc liên kết chặt chẽ với các tổ chức và chuyên gia đến từ hai nuớc.

Liên hệ:

Bạn có thể liên hệ với Bộ phận nghe nhìn (Ghi rõ AUDIOVISUEL trong mục chủ đề) bằng cách click vào đây.