visuel-vn-1

Hàng năm, Viện Pháp tại Việt Nam, một cơ quan trực thuộc Đại sứ quán Pháp, tổ chức triễn lãm quảng bá chương trình đạo tạo đại học Pháp « Bienvenue en France » tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ( 2 ngày )

Trong khuôn khổ chương trình « Bienvenue en France » sắp tới, Viện Pháp tại Việt Nam mời thầu để chọn nhà cung cấp, thiết kế và thi công cho không gian triễn lãm này.

Các đơn vị tham gia mời thầu vui lòng gửi ý tưởng thiết kế duy nhất phù hợp cho cả hai địa điểm Hà Nội và TP.HCM.

Xem nội dung mời thầu bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh
Tại phiếu thông tin doanh nghiệp bản tiếng Pháp hoặc tiếng Anh