Để hỗ trợ cho phương pháp định tính có ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận chăm sóc y tế của bệnh nhân là nạn nhân của 3 đại dịch này, Quỹ toàn cầu đã đã viện trợ cho Bộ Y tế Việt Nam 190 triệu USD (trong đó Pháp đóng góp 20 triệu USD) cho các năm 2015, 2016, 2017. Từ tháng 6 năm 2014, cùng các đối tác quốc tế và Việt Nam (cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội dân sự), Pháp tham gia vào Cơ quan điều phối viện trợ của Quỹ toàn cầu tại Việt Nam, là cơ quan chịu trách nhiệm thông qua các định hướng chiến lược cũng như giám sát việc sử dụng quỹ cấp cho các chương trình quốc gia trong khuôn khổ của mô hình tài trợ mới của Quỹ toàn cầu.

Thông qua “Sáng kiến 5%” do cơ quan « Expertise France » thực hiện triển khai, Pháp có khả năng đáp ứng nhu cầu  cung cấp chuyên gia của Việt Nam trong các nội dung thiết kế, triển khai, theo dõi, đánh giá và xác định tác động của các chương trình hoạt động do Quĩ toàn cầu cấp vốn.

Hoạt động song phương của chúng tôi được Cơ quan nghiên cứu về Sida và viêm gan của Pháp (ANRS) hỗ trợ. ANRS đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Pháp  tại Việt Nam, cụ thể là sự tham gia tích cực từ lâu của Giáo sư Françoise Barré Sinoussi, người được giải Nobel y học năm 2008, bà là điều phối viên cho các nước phát triển hỗ trợ hoạt động của ANRS tại Việt Nam. ANRS hiện là cơ quan đứng thứ hai trên thế giới về số lượng các công bố nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực HIV/AIDS.

Bộ phận y tế của cơ quan « Expertise France » (GIP ESTHER trước đây) thực hiện thí điểm chương trình hợp tác liên bệnh viện về chăm sóc bệnh nhân AIDS trong khuôn khổ thỏa thuận được ký kết tháng 12/2003. Hiện nay ESTHER hoạt động tại ba cơ sở : Bệnh viện Xanh Pôn và bệnh viện 09 tại Hà Nội (đối tác với CHU Limoges), bệnh viện Việt – Tiệp Hải Phòng (CHU Toulouse và Nimes). Từ năm 2013, một chương trình điều trị thay thế nghiện chất được triển khai tại Trung tâm điều trị ngoại trú cho người nghiện tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (chương trình thực hiện với Bordeaux / Bayonne). Tháng 5/2015, lần đầu tiên, suboxone đã được phát tại Việt Nam, trong khuôn khổ hợp tác này.

Xem thêm: