song

Hội thảo khoa học.

Với sự tham gia của :
– Bà Marine Herrmann – Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Địa vật lý và Không gian Hải dương học LEGOS tại Hà Nội (Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội / Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp).
– Ông Hồ Long Phi -Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi Khí hậu Thành phố Hồ Chí Minh.
– Bà Phạm Thị Hương Lan – Đại học Thủy lợi Hà Nội.

Ba nhà nghiên cứu nổi tiếng này sẽ trình bày các nghiên cứu bổ sung về chủ đề nước : “Tóm tắt báo cáo mới nhất của nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu GIEC, từ quy mô toàn cầu đến trường hợp của Việt Nam nhìn từ góc độ đại dương”, “Ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long: góc nhìn thủy văn-xã hội học”, và “Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng”.