Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI
Triển lãm : Hân hoan
Liên hoan phim Pháp ngữ : Rock the cashbah
Liên hoan phim Pháp ngữ : Cuộc đời bí ngòi

Nghệ thuật thị giác

02 Apr / 20 Apr - Huế

Triển lãm “Hân hoan”

Điện ảnh

06 Apr / 19:30 - Huế

Nhân loại

13 Apr / 19:30 - Huế

Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas

20 Apr / 19:30 - Huế

Cô dâu chạy trốn

Hiện tại ở ...Chương trình văn hóa

Hà Nội

Nghệ thuật thị giác

Ở giữa lưng chừng

16 Mar / 10 May

Điện ảnh

Lạc giữa rừng sâu

01 Apr / 18:00

Hồ Chí Minh

Điện ảnh

Benjamin Millepied : Hành trình sáng tạo

14 Apr / 15:00