Tọa đàm
Đâu là tương lai của nền nông nghiệp sinh học Việt Nam ?
25.10.2016 – 18h00
Hội trường L’Espace
Vào cửa tự do
Dịch song song Pháp Việt

Diễn giả :
– Tiến sĩ Đào Thế Anh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát Triển Hệ Thống Nông Nghiệp
– Bà Từ Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban điều phối PGS (Participatory Guarantee System) Việt Nam

Dẫn chương trình: Nguyễn Xuân Trường

Người dân Việt ngày càng ý thức về các vấn đề môi trường và những mối nguy hại đối với sức khỏe cộng đồng gây nên bởi việc sử dụng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, ít người biết cách giải quyết những vấn đề này hoặc tìm được những sản phẩm tốt. Liệu có hay không một thị trường tiềm năng cho những sản phẩm sinh học tại Việt Nam? Giá cả có phải là một rào cản? Làm thế nào để tăng khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất địa phương có quy mô nhỏ và tuyên truyền giáo dục các thế hệ tương lai ? Hãy cùng lắng nghe ba chuyên gia trình bày quan điểm của họ về vấn đề này