Hội thảo
Nghe Độc lập: Radio ở Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
16.2.2017 – 18h00
Hội trường L’Espace
Ngôn ngữ : tiếng Anh – tiếng Việt

Diễn giả: Lonán Ó Briain, trợ lý giáo sư âm nhạc, Trường đại học Nottingham.

Vào cuối những năm 1950, chương trình phát thanh bị ảnh hưởng như thế nào phía Bắc Việt kinh nghiệm độc lập mới được phát hiện của họ từ nước Pháp. các chuyên gia vô tuyến sử dụng giọng đặc biệt, âm thanh, tiếng động và âm nhạc để sáng tạo hình đảng với đồng bào, nhà nước và của Đảng. Lonán Ó Briain sử dụng lịch sử truyền miệng, hồ sơ lưu trữ, chương trình phát sóng radio cũ để tái tạo lại âm thanh của hậu thuộc miền Bắc Việt Nam.