Giới thiệu  sách Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản của Jean-Paul Sartre
21.04.2016 – 18h00

Thư viện
Vào cửa tự do 
Ngôn ngữ : Tiếng Việt

Diễn giả :
– Nhà phê bình Đỗ Lai Thúy
– G.S Chu Hảo – GĐ NXBTT

Jean – Paul Sartre (1905 – 1980) là triết gia hàng đầu của Phong trào hiện sinh, với những luận điểm nổi tiếng “Hiện hữu đi trước bản chất”, “Địa ngục là người khác”. Sáng lập và làm chủ bút tạp chí Les Temps Modernes (1945). Công trình triết học chính: Tồn tại và hư vô (1942), Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản (1945), Phê phán lý tính biện chứng.

Thuyết hiện sinh không gì khác hơn là một nỗ lực rút ra tất cả các hệ quả từ một lập trường vững chắc. Nó không hề tìm cách dìm con người vào sự tuyệt vọng. Nhưng nếu ta gọi sự tuyệt vọng là toàn bộ thái độ vô tín ngưỡng như người Công giáo thì thuyết hiện sinh xuất phát từ sự tuyệt vọng nguyên thủy. Thuyết hiện sinh thực sự không phải là một thuyết vô thần theo nghĩa nó tận lực chứng minh rằng Thượng Đế không hiện hữu. Đúng hơn, nó tuyên bố rằng : cho dù Thượng Đế có hiện hữu thì cũng chẳng có gì thay đổi cả ; đấy là quan điểm của chúng tôi. Không phải chúng tôi tin Thượng Đế hiện hữu, mà chúng tôi cho rằng vấn đề không phải là sự hiện hữu của ngài. Con người cần tìm lại chính mình và tin chắc rằng không có gì có thể cứu con người ra khỏi bản thân mình, đó có phải là một chứng cứ có hiệu lực về sự hiện hữu của Thượng Đế ? Theo nghĩa này, thuyết hiện sinh là một thuyết lạc quan, một học thuyết hành động.

Logonxb_vuong logo Phan Chau Trinh