Hội thảo | Lecture
Trump với việc khai tử chính sách xoay trục sang châu Á
Trump and the Demise of the Asian Pivot
26.10.2017 – 18h00
Hội trường L’Espace – Vào cửa tự do
L’Espace Auditorium – Free entry
Dịch song song Anh-Việt
Simultaneous translation english – vietnamese

Diễn giả | Speaker :
David Camroux, Trường đại học Chính trị Paris, Giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
David Camroux, Sciences Po, Paris; Professorial fellow at the University of Social Sciences and Humanities of Hanoi

Chiến lược xoay trục sang châu Á của cựu Tổng thống Obama đại diện cho đỉnh cao của một thế kỷ bành trướng về địa chính trị và địa kinh tế của Mỹ trên Thái Bình Dương. Chính sách « Nước Mỹ là trên hết » của Tổng thống Trump, được thể hiện qua việc Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), dường như đang đặt ra vấn đề xem xét lại chiến lược xoay trục. Nhưng thực sự có đúng là như vậy ?

President Obama’s Asian pivot was the culmination of over a century of American geopolitical and geo-economic expansion across the Pacific. President Trump’s « America First » policy, as exemplified by his abandoning of the TPP, would seem to have called the pivotinto question. But is that indeed the case?