Bạn có thể thi tại Việt Nam khi tham gia các khóa học đào tạo từ xa

examens-certifications Viện Pháp tại Việt Nam kết hợp với các trường đại học của Pháp, cho phép các thí sinh Việt nam hoặc thí sinh các nước trong khu vực khi tham gia các khóa học đào tạo từ xa có thể thi tại Việt Nam.

Nếu như các tổ chức giáo dục hoặc các khóa học đào tạo từ xa cho phép bạn được thay đổi địa điểm thi, hãy liên hệ với chúng tôi. Bạn cần liện hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể thiết lập mối quan hệ đối tác với cơ sở đào tạo của bạn phù hợp với các qui định hiện hành về việc tổ chức các địa điểm thi chính thức.

Viện Pháp tại Việt Nam là trung tâm thi chính thức của DAEFLE. Vì thế, các bạn có thể đăng kí tham dự kì thi đầu vào và kì thi đầu ra tại đây. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem trên trang dành cho DEAFLE.