Chương trình đào tạo y cấp bằng chuyên khoa và chuyên khoa sâu (DFMS/DFMSA)

Chương trình đào tạo bác sĩ Việt Nam tại các bệnh viện của Pháp. Đến năm 2009, hoạt động hợp tác đào tạo này được thực hiện trong khuôn khổ của chương trình Thực hành nội trú bệnh viện (FFI), và từ năm 2010, được chuyển thành chương trình Đào tạo y có cấp bằng chuyên khoa và chuyên khoa sâu (DFMS/DFMSA). Chính sách hợp tác này đã giúp đào tạo khoảng 2 500 lượt bác sĩ và phát triển chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ chuyên khoa của Việt Nam ; hiện nay,  phần lớn các bác sĩ giỏi tại các bệnh viện và các trường y được đào tạo thông qua chương trình này.

Chương trình đào tạo sau đại học

Pháp cũng tổ chức chương trình đào tạo sau đại học tại các trường đại học y, dược khác nhau của Việt Nam (tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng), do các giảng viên Pháp và Việt Nam giảng dạy. Chương trình cho phép thi lấy bằng do các trường đại học y của Pháp và Việt Nam tham gia thỏa thuận đào tạo này cấp (DIU). Năm 2014, 1 500 bác sĩ Việt Nam đã theo học 15 chuyên khoa khác nhau (do 60 giảng viên Pháp đảm nhiệm với hơn 1 000 giờ giảng). Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hỗ trợ kinh phí triển khai các chương trình DIU này. Việt Nam và Pháp xác định mục tiêu giảng dạy của các khóa học này nhằm giải quyết các vấn đề y tế cộng đồng của Việt Nam.

Chương trình học bổng tài năng

Ngoài ra còn có chương trình học bổng tài năng của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.Trong mười năm qua, 40 sinh viên y dược Việt Nam đã được nhận loại học bổng này (cho  trình độ cao học và nghiên cứu sinh).

Chương trình Thạc sĩ khoa hoc dược dành cho các nước trong khu vực

Hợp tác với trường : Đại học Dược Hà Nội, Đại học Khoa học Y tế Phnom Penh, Đại học Khoa học Y tế Vientiane, các đại học dược của Pháp : Aix Marseille, Paris Descartes, Paul Sabatier Toulouse 3 ; Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Quỹ Pierre Fabre hỗ trợ và điều phối chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học dược phẩm dành cho các nước trong khu vực (từ năm 2012).

Quan hệ đối tác liên bệnh viện

Hợp tác liên bệnh viện  thông qua  các hình thức trao đổi, đào tạo và chuyển giao năng lực trong những lĩnh vực rất đa dạng. Chúng tôi có thể kể ra ở đây những quan hệ đối tác giữa Trung tâm viện trường (CHU) Strasbourg với Trường đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Việt-Đức ; CHU Créteil Paris với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt-Đức và Huế ; CHU Bordeaux / Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh ; CHU Limoges / Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội ; CHU Poitiers / Bệnh viện nhân dân Gia Định TP HCM ; CHU Nice / Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ ; CHU Nîmes / Bệnh viện Việt-Tiệp Hải Phòng ; Bệnh viện Villejuif Paul Guiraud / Bệnh viện tâm thần trung ương Hà Nội ; Bệnh viện Châteauroux / Bệnh viện E Hà Nội ; Bệnh viện Périgueux / Bệnh viện đa khoa Cần Thơ ; Bệnh viện Bretagne Sud Lorient / Bệnh viện phụ sản Từ Dũ TP HCM ; Viện Curie Paris / Bệnh viện Nhi trung ương, Hà Nội.

Xem thêm: