Skip to Content

05 January 2016

Tọa đàm « Hồi ký chiến tranh » của Charles de Gaulle Nhân dịp xuất bản tập 1 « Tổ quốc gọi tên » bằng tiếng Việt Diễn giả : –          Ngài Jean-Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam –          Ông Pierre Journoud, giáo sư sử học hiện đại tại trường Đại học Paul-Valéry Montpellier –          GS. TS Nguyễn Văn… [Đoc tiếp]