Skip to Content

09 August 2016

01 Aug / 31 Aug - Hà Nội

«Trao sách – Nhận niềm vui» cùng Neverland Library

Trao đổi sách miễn phí «Trao sách – Nhận niềm vui» cùng Neverland Library tại Trung tâm Văn hóa Pháp 1.8.2016 – 31.8.2016 Theo giờ mở cửa của l’Espace Không gian tầng 1 của L’espace Thể loại sách trong tủ : Sách tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh Mới : Tủ sách Neverland tại l’Espace   Dự án… [Đoc tiếp]

Tọa đàm Cuộc phiêu lưu của cái « tôi » trong văn học đương đại Việt Nam Nhân dịp ra mắt tác phẩm Đọc «tôi » bên bến lạ của Đoàn Cầm Thi 09.08.2016 – 18h00 Thư viện l’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt Diễn giả : – Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên – Nhà… [Đoc tiếp]