Hội thảo – triển lãm
Hà Nội, vùng đô thị lớn trong tương lai – sự phá vỡ quá trình hòa nhập của các làng xóm vào không gian đô thị
08.09.2016 – 18h00
Hội trường l’Espace
Vào cửa tự do
Dịch song song Pháp Việt

Triển lãm bắt đầu từ ngày mùng 1 đến 21 tháng 9

Sylvie Fanchette, tiến sĩ địa lý HDR (IDR – Viện Nghiên cứu Phát triển / UMR Ceped – Trung tâm Dân số và Phát triển)
Đào Thế Anh, Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp và Hệ thống nông nghiệp (Phó tổng giám đốc FCRI và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Hệ thống nông nghiệp – CASRAD)
Nguyễn Văn Sửu, Tiến sĩ Nhân học (Khoa Nhân học, Đại học Quốc gia Việt Nam)
Emmanuel Cerise, Tiến sĩ ngành Kiến trúc (Đồng giám đốc IMV – Dự án hợp tác Phát triển đô thị Hà Nội –  Île-de-France, Nhà nghiên cứu tại UMR AUSser / Kiến trúc – Đô thị – Xã hội học: Nghiên cứu và giảng dạy).

Trong những năm gần đây, sự thay đổi nhanh chóng do các cơ quan chính quyền và các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trong hoặc ngoài nước tạo ra trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch của vùng Thủ đô Hà Nội đã đặt ra vấn đề tạo sự hòa nhập cho các làng xóm trong quá trình đô thị hóa tại chỗ và duy trì vành đai xanh cùng với các nghề thủ công.  Sự sát nhập giữa các không gian đô thị – nông thôn, vốn là đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng, lại có vẻ đang khiến chúng ta phải đặt lại câu hỏi về cách định nghĩa đô thị và nông thôn.

3 logo IMV 2011logo IRD-moyen