Skip to Content

20 December 2016

16 Dec / 31 Jan - Hà Nội

Chuối

Triển lãm-sắp đặt Chuối của Trong Gia Nguyen Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc: 16.12.2016 – 18h00 Triển lãm: 16.12.2016 > 31.01.2017 Vào cửa tự do Trong tiếng Anh, từ “bananas” được dùng như một từ lóng có ý vừa phê phán vừa mỉa mai để chỉ những người Châu Á mất gốc. Hình ảnh… [Đoc tiếp]

20 Dec / 18:00 - Hà Nội

Tương lai nào cho xe điện tại Việt Nam?

Tọa đàm Tương lai nào cho xe điện tại Việt Nam ? 20.12.2016 – 18h00 Hội trường L’Espace Vào cửa tự do Dịch song song Pháp – Việt Diễn giả: – Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Giảng viên, khoa Năng lượng,trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. – Ông Nguyễn Minh Đức,… [Đoc tiếp]