Skip to Content

01 September 2017

01 Sep / 20:00 - Hà Nội

Bầu hậu đậu

Đạo diễn: Marilou Berry (Pháp, 2016, 94′) Diễn viên: Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Medi Sadoun “5 PHÚT LÊN ĐỈNH, 9 THÁNG MUỐN BẤT TỈNH. Bộ sưu tập những tình huống hài khó đỡ của những nàng chưa sẵn sàng nhưng lỡ vội vàng và hoang mang.“ Đã hai năm kể từ khi Gilles (một người… [Đoc tiếp]