Skip to Content

06 September 2017

06 Sep / 18:00 - Hà Nội

Ra mắt sách «Napoléon Đại đế» 

Hội thảo Ra mắt sách «Napoléon Đại đế»  06.09.2017 – 18h00 Hội trường L’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt Diễn giả: – Trương Anh Ngọc, báo Thể thao Văn hoá – Lê Đình Chi, dịch giả – Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Omega / Dẫn chương trình Napoleon… [Đoc tiếp]