Skip to Content

26 October 2017

22 Sep / 04 Nov - Hà Nội

Chuyển mình hứng khởi

Triển lãm – Sắp đặt Chuyển mình hứng khởi Một cái nhìn đậm chất thơ về đất nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển Tác giả : Pierre Larauza – Thy Nguyên Trương Minh – Emmanuelle Vincent Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc : 18h00 – 21.09.2017 Triển lãm : 22.09 > 04.11.2017 Vào… [Đoc tiếp]

Hội thảo | Lecture Trump với việc khai tử chính sách xoay trục sang châu Á Trump and the Demise of the Asian Pivot 26.10.2017 – 18h00 Hội trường L’Espace – Vào cửa tự do L’Espace Auditorium – Free entry Dịch song song Anh-Việt Simultaneous translation english – vietnamese Diễn giả | Speaker : –… [Đoc tiếp]