Skip to Content

08 November 2017

01 Nov / 30 Nov - Hà Nội

Hành trang cho bé

Triển lãm Hành trang cho bé Nhân dịp ra mắt hai cuốn sách Cẩm nang an toàn cho bé và Cẩm nang lịch sự cho bé của họa sĩ Vũ Tuấn Anh và cộng sự 01.11.2017 > 30.11.2017 Tầng lửng L’Espace Vào cửa tự do Cẩm nang an toàn cho bé và Cẩm nang lịch… [Đoc tiếp]

  Hội thảo Giới thiệu và ra mắt tạp chí nghiên cứu « Cộng đồng Pháp ngữ Châu Á Thái Bình Dương » 08.11.2017 – 18h00 Hội trường L’Espace Vào cửa tự do Dịch song song Pháp – Việt Diễn giả : – Ngô Tự Lập, Viện trưởng Viện quốc tế Pháp ngữ – ĐHQGHN FAP là một… [Đoc tiếp]