Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI
Nhạc cổ điển: Jean-Louis Haguenauer
Phim: Tên tội phạm bí ẩn
Autarcie (....)
Triển lãm: The meeting point

Nghệ thuật biểu diễn

21 May / 20:00 -

Jean-Louis Haguenauer

photoweb

Nghệ thuật thị giác

02 Jun / 30 Jun -

Tác giả viết và vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi

visuel web

Điện ảnh

08 May / 18:00 -

Next time I’ll aim for the heart

la-prochaine-fois-je-viserai-le-coeur
13 May / 20:00 -

9 tháng cầm tù

9-mois-ferme
15 May / 18:00 -

9 months stretch

9-mois-ferme

Hội thảo

23 May / 18:00 -

Quá trình đào tạo thẩm phán

Cover LaFabriqueDesJuges- web
30 May / 17:00 -

Nhân vật văn học thiếu nhi Pháp yêu thích của bạn là ai ?

Cover-hoi-thao-t5-5
02 Jun / 18:00 -

Gặp gỡ với Hồng Vân

bia web
06 Jun / 18:00 -

Bảo tồn và nghiên cứu các ngôn ngữ tại Việt Nam

photo web

Hiện tại ở ...Chương trình văn hóa

Hồ Chí Minh

photoweb

Nghệ thuật thị giác

Việt Nam những năm 80

11 May / 31 May

hoi ky-2

Hội thảo

« Hồi ký chiến tranh » của Charles de Gaulle

12 May / 18:00

Huế

Expo-IFHue

Nghệ thuật thị giác

Huế, thành phố của những phiến đá nhỏ lệ

30 Apr / 27 May

Đà Nẵng

Comme un lion

Điện ảnh

SƯ TỬ NHỎ

14 May / 19:00

Poster goc

Điện ảnh

HOÀNG TỬ BÉ

21 May / 19:00