Tuần lễ Kiến trúc Pháp – Việt được tổ chức nhằm tôn vinh nét đẹp của ngành kiến trúc, công việc của những kiến trúc sư cũng như để thảo luận về các vấn đề liên quan đến đô thị. Trong suốt thời gian này, sẽ diễn ra nhiều sự kiện như triển lãm, hội thảo – gặp gỡ cùng các kiến trúc sư người Pháp nổi tiếng thế giới, hội thảo chuyên ngành giữa các chuyên gia kiến trúc Pháp và Việt Nam cũng như các buổi trò chuyện chuyên đề về những chuyến biến trong các đô thị.

Sự kiện được tổ chức bởi Viện pháp tại Việt Nam, Viện Kiến trúc, AFEX, An Ordinary City và Business France. Đa số các sự kiện đều dành cho công chúng, vào cửa tự do. Đây là dịp đặc biệt để giới chuyên môn cũng như những ai yêu thích kiến trúc được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm cùng các chuyên gia Việt Nam, Pháp và quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH:

*Từ 8.5 đến 13.5 : Triển lãm: “ Các nền kiến trúc đó và đây” / AFEX và Viện Kiến trúc
Triển lãm bắt đầu lúc 14h30 ngày 8.5.
Địa điểm: Đại học Kiến trúc, 196 Pasteur, District 3.
Vào cửa tự do.

*Ngày 8.5 – 15h30 : Hội thảo – Gặp gỡ / Viện Kiến trúc
Địa điểm: Đại học Kiến trúc, 196 Pasteur, District 3.
Vào cửa tự do.

*Ngày 9.5 – 8h40-12h30 : Hội thảo chuyên ngành : “ Kiến trúc và Quy hoạch đô thị” / Business France
Với phần trình bày của : AREP, Architecture Studio, Atelier 234, Debarre Duplantiers Associés, DE-SO, L’Atelier Architectes, EAI.43, Ingerop, Interscène, Cerway.
Chỉ dành cho khách mời. Đăng ký nhận vé mời tại đây: [email protected]r

*Ngày 9.5 : Trò chuyện chuyên đề: “Những chuyển biến của thành phố” / An Ordinary City và Viện pháp tại Việt Nam
Địa điểm: Salon Văn Hóa, Cà phê Thứ bảy, 19B Phạm Ngọc Thạch, District 3.
Vào cửa tự do.


>18h30 : “Sống với di sản”
Với phần trình bày của : T3 Architecture Asia, Sicart & Smith Architects, NISHIZAWA ARCHITECTS, PADDI, Viện Kiến trúc.
Địa điểm: Salon Văn Hóa, Cà phê Thứ bảy, 19B Phạm Ngọc Thạch, District 3.
Vào cửa tự do.

>20h30 : “Thành phố không phải là một cái máy vi tính”
Với phần trình bày của : DE-SO, Académie d’architecture, PADDI.