Skip to Content

17 March 2018

16 Mar / 10 May - Hà Nội

Ở giữa lưng chừng

Triển lãm ảnh Ở giữa lưng chừng Của Duy Phương Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc : 18h00 – 16.03.2018 Triển lãm : 16.03 > 10.05.2018 Workshop : 15 & 16.03.2018 Vào cửa tự do Nếu hệ quả của toàn cầu hóa đối với nông thôn là làm thay đổi bức tranh phong cảnh, thì… [Đoc tiếp]

17 Mar / 14:00 - Hà Nội

Ô nhiễm môi trường đô thị và Sức khoẻ cộng đồng

Tọa đàm Ô nhiễm môi trường đô thị và Sức khoẻ cộng đồng 17.03.2018 – 14h00 Hội trường L’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ tọa đàm : tiếng Việt Diễn giả: Đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội TS. Hàn Huy Dũng – Giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội TS…. [Đoc tiếp]

17 Mar / 19:15 - Đà Nẵng

Đi Tìm Ý Nghĩa Cuộc Sống

Đạo diễn: Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière (France, 2015, 87’) Diễn viên : Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Hervé Kempf và các diễn viên khác Không phải là phim về đề tài môi trường hay du lịch, cũng không thực sự là phim viễn tưởng hay tài liệu, bộ phim như một cuộc hành trình… [Đoc tiếp]