Skip to Content

26 April 2016

08 Apr / 30 Apr - Hà Nội

Việt Nam những năm 80

Triển lãm này được giới thiệu đến quí vị với sự hỗ trợ của Alliance Maison Vietnam (AM-VN) Triển lãm ảnh Việt Nam những năm 80 Ảnh chụp phim của Michel Blanchard Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp Khai mạc : 19h00, 08.04.2016 Triển lãm : 08 >30.04.2016 Việt Nam những năm 80… [Đoc tiếp]

Tọa đàm Việt Nam đầu thế kỷ qua mắt nhìn các nhà du ký Pháp Nhân dịp ra mắt tuyển tập Nhà đoan, thuế muối, rượu cồn. 26.04.2016 – 18h00 Thư viện l’Espace Vào cửa tự do  Ngôn ngữ tọa đàm : Tiếng Việt Diễn giả : Nhà phê bình Mai Anh Tuấn, nhà nghiên cứu Lại… [Đoc tiếp]