Skip to Content

04 December 2017

Sắp đặt Chân dung cuộc sống tập VI – Cái túi Của Trần Đức Quỷ Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc :18h00 – 09.11.2017 Triển lãm : 09.11.2017 > 14.01.2018 Vào cửa tự do Sau 5 tập đầu hấp dẫn, ấn tượng và đầy bất ngờ của chuỗi sắp đặt “Chân dung cuộc sống”, họa… [Đoc tiếp]

Hội thảo Giới thiệu tác phẩm và tư tưởng của Nikos Kazantzaki, nhà văn Hi Lạp gắn bó với cộng đồng Pháp ngữ, những mối liên hệ của ông với nước Pháp 04.12.2017 – 18h00 Hội trường L’Espace Vào cửa tự do Dịch song song Pháp-Việt Diễn giả: – Georges Stassinakis, Chủ tịch tổ chức… [Đoc tiếp]