Skip to Content

ONG và địa phương

Hợp tác phi chính phủ

Các tổ chức phi chính phủ Pháp bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào những năm 80, sau khi đất nước mở cửa. Kể từ đó, các tổ chức này không ngừng phát triển tại Việt Nam. Tính đến nay, theo thống kê của Ban Điều phối và viện trợ nhân dân (PACCOM), có 85 tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại đây.

Các Tổ chức phi chính phủ Pháp được trang bị những kiến thức cơ bản về thực địa và có mối quan hệ gắn bó với các đối tác địa phương. Những tổ chức này hoạt động tại hơn 40 tỉnh thành và phần lớn đều có đại diện ngay tại địa phương. Họ hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực : giáo dục và đào tạo nghề, trẻ em, y tế, Pháp ngữ, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cơ quan hợp tác và hoạt động văn hóa thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ Pháp bằng cách tư vấn, giúp đỡ trong các thủ tục hành chính và phối hợp với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tổ chức các cuộc họp chia sẻ thông tin để các tổ chức này biết đến nhau nhiều hơn hoặc để các hoạt động của họ được biết đến rộng rãi hơn. Sổ tay về các tổ chức phi chính phủ Pháp tại Việt Nam đã được xuất bản vào năm 2015. Danh sách các tổ chức này ngày càng dài hơn. Vui lòng click vào đây để xem chi tiết.

Để hiểu thêm về hợp tác phi chính phủ của Pháp tại Việt Nam, vui lòng xem thêm các trang sau :